Interweniujemy w imieniu przedsiębiorców z gmin zamkniętych rozporządzeniem MSWiA

25.05.2022
Interweniujemy w imieniu przedsiębiorców z gmin zamkniętych rozporządzeniem MSWiA

Do biura poselskiego w Białowieży, które od grudnia 2021 r. współdzielę w posłanką Klaudią Jachirą, zgłosiła się dzisiaj grupa białowieskich kwaterodawców.

Przedsiębiorcy wyrazili obawę, iż według obowiązującego rozporządzenia MSWiA 1 z dnia 28 lutego 2022 r., zakaz przebywania w turystycznym obszarze gminy Białowieża ma trwać do dnia 30 czerwca 2022 r., czyli początku wysokiego sezonu wakacyjnego. Mimo, iż do zakończenia okresu trwania rozporządzenia pozostało zaledwie pięć tygodni, przedsiębiorcy i mieszkańcy nie mają żadnej informacji co do ewentualnego przedłużenia jego obowiązywania.

Przygotowania do wysokiego sezonu wakacyjnego przedsiębiorcy muszą zacząć najpóźniej
w maju. Podstawowe przygotowania obejmują m.in. otwarcie możliwości dokonywania rezerwacji, dokonanie napraw, sprzątanie, doposażenie, zamówienie artykułów spożywczych i higienicznych, itp. Są to prace czasochłonne, wymagające nakładów finansowych. W przypadku rezerwacji i pobierania zaliczek – ryzykowne w przypadku, gdyby zakaz wstępu został utrzymany po 30 czerwca, a zaliczki – wymagały zwrotu. Poczucie niepewności, obawy o podstawowe zabezpieczenie ekonomiczne przedsiębiorców i ich rodzin, oraz przyszłość ich przedsiębiorstw dodatkowo wzmagają liczne w regionie plotki o planach przedłużenia zamknięcia strefy do jesieni, a nawet do końca 2022 r.

A przecież czerwiec to dosłownie ostatni moment, aby dokonać rezerwacji i zdobyć klientów na ten najważniejszy dla turystyki okres wakacyjny.

Podobne problemy, obawy i pytania zgłaszają mieszkańcy i przedsiębiorcy w pozostałych 183 miejscowościach zamkniętych od prawie roku, wzdłuż granicy Polski z Białorusią.

W imieniu białowieskich kwaterodawców i pozostałych mieszkańców tych miejscowości, zwróciłam się więc do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z następującymi pytaniami:

1. Czy Minister planuje utrzymanie w mocy obecnego, bądź wprowadzenie
kolejnego zakazu przebywania w miejscowościach gminy Białowieża i innych turystycznych gminach położonych wzdłuż granicy Polski z Białorusią?

2. W których gminach i miejscowościach planowane jest przedłużenie zakazu, a w których – zdjęcie zakazu przebywania po 30 czerwca br.?

3. Czy MSWiA może opublikować informację na ten temat jak najszybciej, jeszcze w maju?

4. Ile przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych zakończyło działalność, ogłosiło upadłość lub zakończyło funkcjonowanie w innej formie na obszarze objętym zakazem przebywania od września 2021 r.?

5. Czy rząd ma świadomość, iż przedłużone uniemożliwianie prowadzenia działalności gospodarczej od września 2021 r. do 30 czerwca br. – i potencjalnie dalej w letnich miesiącach 2022 r. – dla większości przedsiębiorstw turystycznych w rejonie przygranicznym będzie oznaczało upadłość lub wycofanie się z działalności gospodarczej z powodu utraty wartości turystycznej obszaru objętego zakazem przebywania?

6. Przedłużenie zamknięcia z dużą dozą prawdopodobieństwa będzie oznaczało
zapaść gospodarczą dla całych regionów Polski wschodniej, które do tej pory żyły z turystyki. Jakie narzędzia, oprócz zapomogi w postaci 65% obrotów ze średniej z wybranych 3 z 6 miesięcy sprzed zamknięcia, przygotowuje rząd, aby zapobiec zapaści finansowej, gospodarczej i społecznej tych regionów?

Ministerstwo ma obowiązek udzielenia odpowiedzi na te pytania do 15 czerwca br.

Biuro poselskie posłanek Urszuli Zielińskiej i Klaudii Jachiry

w Białowieży przy ul. Brzozowej 29 (Chata Michała)

jest otwarte w każdą środę i piątek, w godzinach od 10:00 do 14:00.

Zapraszamy!