GRANICA: Otwieramy biuro poselskie w strefie stanu wyjątkowego

29.11.2021
GRANICA: Otwieramy biuro poselskie w strefie stanu wyjątkowego

W związku z narastającym kryzysem humanitarnym na obszarach przygranicznych wraz z posłanką Klaudią Jachirą zdecydowałyśmy się na otwarcie wspólnej filii biura poselskiego w Białowieży w woj. podlaskim.

Filia biura ma stanowić miejsce wsparcia dla lokalnej społeczności gminy Białowieża, która jest dziś pod szczególną
presją w wielu wymiarach, przede wszystkim humanitarnym i ekonomicznym, ale również przyrodniczym. Z powodu wprowadzonej od września cenzury prewencyjnej i zakazu wstępu niezależnych mediów, obywatele oraz ich parlamentarna reprezentacja mają utrudniony dostęp do rzetelnej informacji o tym, co naprawdę dzieje się na terenach objętych stanem wyjątkowym.

Ponieważ wszystko wskazuje na to, że stan wyjątkowy będzie przedłużony na czas bliżej nieokreślony i tym razem w formie  niezgodnej z konstytucją,  podjęłyśmy decyzję o otwarciu fili biura poselskiego w Białowieży.

Głównym powodem jest poczucie, które mamy po rozmowach z mieszkańcami terenów zamkniętych stanem nadzwyczajnym, że właśnie wewnątrz tych obszarów potrzebne jest największe wsparcie poselskie. Do tego dochodzi problem budowy zapory przez Puszczę Białowieską. Ta budowa zaburzy korytarze migracyjne wielu dzikich zwierząt chronionych prawem, zagrażając ich siedliskom, a wręcz całym populacjom.

Chcę podkreślić, że jesteśmy tam dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od poglądów politycznych. Jesteśmy też otwarte  i liczymy na współpracę z lokalnym samorządem, organizacjami pomocowymi, Strażą Graniczną i innymi służbami zlokalizowanymi w tym terenie w związku z trudną sytuacją na granicy.

Biuro poselskie będzie zlokalizowane w Białowieży przy ul. Brzozowej 29 do końca kwietnia 2022 r.

Biuro Poselskie Klaudii Jachiry i Urszuli Zielińskiej

ul. Brzozowa 29

Białowieża

Tel: 574 741 656

Mail: Urszula.Zielinska@sejm.pl

Relacja Facebook