COVID: Interweniujemy w sprawie pomocy dla zamkniętych branż

02.02.2021
COVID: Interweniujemy w sprawie pomocy dla zamkniętych branż

 W poniedziałek 1. lutego interweniowaliśmy wraz grupą posłów, a także z przedstawicielami przedsiębiorców i Partii Zieloni w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie pomocy dla pracowników i przedsiębiorców branż dotkniętych tzw. lockdownem.

W trybie interwencji poselskiej złożyliśmy w tej sprawie pismo do Wicepremiera Jarosława Gowina .

????️ Apelowaliśmy do Rządu wprowadzania “zasady pewności” tzn. komunikowania decyzji o znoszeniu lub zaostrzaniu restrykcji z 2-tygodniowym wyprzedzeniem, w oparciu o wielowskaźnikowe scenariusze zależne m.in. od poziomu zachorowań, liczby zaszczepionych osób oraz liczby zgonów. Dziś decyzje rządu nie pozwalają przedsiębiorcom na zaplanowanie odpowiednich działań. Obecni na konferencji przedsiębiorcy poinformowali, że chcą i będą przestrzegać zasad rządowego lockdownu, jeśli dostaną realną pomoc dla pracowników, jak i na pokrycie stałych kosztów utrzymania firm.

✅ Zaproponowaliśmy również pakiet 10 rozwiązań, które naszym zdaniem powinny zostać niezwłocznie wprowadzone aby przeciwdziałać zapaści w branżach hotelarskiej, kulturalnej, gastronomicznej, eventowej czy fitness, które wypracowują 25% PKB polskiej gospodarki. Te rozwiązania to:

1⃣ 2000 zł miesięcznego wsparcia dla pracowników (także na umowach cywilnoprawnych), z którymi rozwiązano lub ograniczono umowę na okres trwania lockdownu oraz kolejne 3 miesięce, z zastosowaniem metody “złotówka za złotówkę” dla osób, których wynagrodzenie spadło poniżej 2000 zł

2⃣ Zwolnienie ze składek ZUS do odwołania lockdownu oraz przez kolejne trzy miesiące. Obecnie zwolnienia są wprowadzana z opóźnieniem, bez podania jak długo będą obowiązywać, co niepotrzebnie utrudnia planowanie działań mających na celu uratowanie firm.

3⃣ Zwolnienie z podatku od nieruchomości – ustawowe zwolnienie z podatku od nieruchomości za okres od marca do maja 2020 r. oraz od listopada 2020 r. do odwołania lockdownu oraz przez kolejne 3 miesięce. Obecnie pomimo tego, że formalnie istnieje taka możliwość, w praktyce przedsiębiorcy muszą płacić podatek od niewykorzystywanych nieruchomości.

4⃣ 5% VAT na usługi gastronomiczne, fitness, hotelarskie i kulturalne na 2 lata – jako forma średniookresowej pomocy dla firm. Niższy VAT pozwoli szybciej odrobić część strat firmom z zamkniętych branż i odbudować płynność finansową, co przełoży się także na łańcuch dostawców i kontrahentów.

5⃣ Pomoc z Tarcz dla wszystkich dotkniętych obostrzeniami przedsiębiorców według deklaracji o faktycznie wykonywanej działalności, a nie według kodu PKD.

6⃣ Zawieszenie kredytów i leasingów – stawowe zawieszenie spłaty rat kredytów i leasingów, lub ograniczenie do spłaty części odsetkowej – do zakończenia obostrzeń oraz przez kolejne 3 miesiące.

7⃣ Niższe czynsze – dopłaty do czynszów w lokalach wynajmowanych od właścicieli prywatnych w wysokości 50% w przypadku nieprowadzenia działalności. Ustawowe obniżenie czynszów w lokalach należących do skarbu państwa, samorządów, spółek skarbu państwa i innych podmiotów zależnych, do wysokości rzeczywistych kosztów utrzymania lokalu w przypadku nieprowadzenia działalności i proporcjonalnie do spadku przychodów w przypadku sprzedaży na wynos i w dostawie.

8⃣ Zwolnienie z opłat za koncesję na sprzedaż alkoholu za okres lockdownu – od marca do maja 2020 r. oraz od listopada 2020 r. do odwołania lockdownu. Obecnie przedsiębiorcy płacą za koncesje nawet w sytuacji, gdy lokale są zamknięte, a kwoty sięgają kilkudziesięciu tys. zł

9⃣ Wsparcie dla studentów – uwzględnienie w tarczy finansowej PFR umów zawieranych ze studentami, którzy dziś są wykluczeni z pomocy

???? Otwarcie ogródków gastronomicznych od 20 marca 2021 r. i zwolnienie z opłat za zajmowaną przestrzeń przez samorządy.

Pełną treść pisma do Wicepremiera Gowina pobierzesz tutaj: