PUSZCZA BIAŁOWIESKA: Interweniujemy w sprawie nowego planu wycinek w Puszczy Białowieskiej

09.03.2021
PUSZCZA BIAŁOWIESKA: Interweniujemy w sprawie nowego planu wycinek  w Puszczy Białowieskiej

Z ogromnym niepokojem przyjęłam informację, iż w dniu dzisiejszym Ministerstwo Klimatu i Środowiska podpisało dwa nowe aneksy, umożliwiające nowe wycinki na terenie Puszczy Białowieskiej. Dokumenty te, zwane aneksami do planu urządzenia lasu, w praktyce umożliwiają 2.5-krotne zwiększenie pozyskania drewna z Puszczy w skali roku, w stosunku do pierwotnego planu pozyskania ustalonego na lata 2012-2021 (nie licząc rabunkowej, nielegalnej wycinki z lat 2016-2018 roku). Niepokoi też brak jasności co do tego, czy w podpisanych aneksach uwzględniono którąkolwiek z licznych uwag zgłoszonych przez stronę społeczną w konsultacjach z 2019r. Jakie plany podpisano? Czy uwagi strony społecznej zostały uwzględnione? To niektóre z pilnych pytań, które jako Posłanka na Sejm skierowałam do pana Edwarda Siarki, Pełnomocnika Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

O dalszych krokach będę informować na bieżąco.