Interweniujemy w sprawie naboru wniosków do Funduszu Wsparcia Kultury

16.11.2020
Interweniujemy w sprawie naboru wniosków do Funduszu Wsparcia Kultury

Ogłoszone w piątek 13. listopada przez Ministerstwo Kultury wyniki naboru wniosków do Funduszu Wsparcia Kultury wywołały ożywioną dyskusję na temat konstrukcji tego projektu. O ile nikt z krytykujących nie kwestionował zasadności powstania Funduszu, o tyle kontrowersje wywołały kryteria, według których ministerstwo rozdysponowało pulę 400 mln zł. W jego ramach m.in. 1,8 milionów zł przyznano spółce Fabryka Golec, a 520 tys. zł firmie Bayer Full.

Po konsultacjach z przedstawicielami świata kultury z Warszawy i nie tylko, wraz z zespołem mojego biura poselskiego postanowiliśmy skierować do Ministra Kultury listę pytań. Mam nadzieję, iż okażą się one pomocne w bardziej sprawiedliwym i efektywnym rozdzieleniu grantów: 

Oto pytania wraz z sugestiami usprawnień mechanizmu przyznawania grantów, które dziś rano skierowaliśmy do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Piotra Glińskiego:
1⃣ Dlaczego beneficjenci zgłaszający się do programu nie zostali podzieleni na kategorie (wg choćby liczby zatrudnionych osób)? Na skutek przyjętej przez MKIDN pozornie demokratycznej formuły, na jednej liście znalazły się zatrudniające nawet kilkadziesiąt osób i ponoszące wysokie koszty stałe teatry czy filharmonie, oraz jednoosobowe firmy zajmujące się obsługą muzyczną wesel.
2⃣ Czy algorytmy, według których rozdzielane były granty, brały pod uwagę stałe koszty osobowe beneficjentów, liczbę pracowników oraz charakter ich umów o pracę? 
3⃣ Czy formuła programu zapewnia jakąkolwiek gwarancję, iż pieniądze zostaną sprawiedliwie rozdysponowane pomiędzy wszystkich pracowników i podwykonawców-beneficjentów programu, których dochody zmalały wskutek pandemii? 
4⃣ Czy formuła programu zakłada jakąkolwiek weryfikację pozaartystycznych źródeł dochodu beneficjentów, takich jak udział w reklamach? Pytanie to motywowane jest obecnością na liście beneficjentów wielu artystów, których działalność publiczna (koncerty sylwestrowe, reklamy, teleturnieje) nie ma nic wspólnego z kulturą, a z pewnością jest źródłem wysokich dochodów.
5⃣ Doceniając zaangażowanie ministerstwa w cyfryzację procesu przyznawania grantów, mającą w założeniu prowadzić do jak najbardziej sprawiedliwego podziału środków, niezależnego od osobistych sympatii i powiązań łączących aplikujących z osobami odpowiedzialnymi za podział środków, zwracam uwagę na fakt, że materia kultury, zwłaszcza o charakterze niekomercyjnym, stanowi obszar zbyt miękki i niedookreślony, aby decyzje na temat jej przyszłości pozostawiać wyłączenie w gestii maszyn i algorytmów. Właśnie w tym obszarze widać wyraźnie nieadekwatność informacji dostarczonych algorytmom jako zbiory danych. Działanie cyfrowe, które może świetnie funkcjonować w innych obszarach administracji państwowej, w odniesieniu do sfery kultury wymaga konstruktywnego uzupełnienia przez specjalistów i ekspertki w poszczególnych jej dziedzinach. Czy planuje Pan wprowadzenie takiego uzupełnienia?
6⃣ Czy zapoznawszy się z listą beneficjentów programu, na której znaleźli się m.in. jurorka telewizyjnego show, weselni dj’e, gwiazdy disco polo itp., jest Pan Minister pewien, że brak jakiegokolwiek kryterium jakościowego przy przyznawaniu grantów to słuszne rozwiązanie?
7⃣ Czy biorąc pod uwagę kalendarz oraz wynikające z fali krytyki projektu opóźnienie w wypłacaniu środków, bierze Pan Minister pod uwagę przesunięcie daty wykorzystania środków z 31.12.2020 (400 000 000 PLN do wydania w szeroko pojętej branży rozrywkowej w czasach ścisłych obostrzeń sanitarnych w 45 dni od dziś!) na późniejszą datę?

W związku z zakomunikowaną wczoraj (15.11.2020) deklaracją Ministra Glińskiego o pilnym przyjrzeniu się sprawie oraz oczekiwaniom środowiska na wypłatę przyznanych środków, liczę na pilne ustosunkowanie się Ministerstwa do naszych pytań i sugestii.

O odpowiedzi Ministerstwa będę Państwa na bieżąco informować.

Pełną treść interpelacji znajdziesz tutaj: