UKRAINA: Help for Ukrainian citizens in Poland [UA/ENG]

27.02.2022
UKRAINA: Help for Ukrainian citizens in Poland [UA/ENG]

[UA] Перетин кордону

 • Якщо Ви рятуєтесь від збройного конфлікту в Україні, Ви зможете в’їхати до Польщі.
 • Якщо у Вас немає гарантованого місця перебування в Польщі, зверніться до найближчого рецепційного центра.
 • У рецепційному центрі: Ви отримаєте додаткову інформацію про Ваше перебування в Польщі, ми надамо Вам тимчасове житло в Польщі, Ви отримаєте гаряче харчування, напої, базову медичну допомогу та місце для відпочинку.
 • Якщо ви рятуєтесь від збройного конфлікту в Україні, не хвилюйтеся, що у вас немає документів на в’їзд до Польщі. Вас приймуть до Польщі. Візьміть зі собою найважливіші документи – внутрішній паспорт, закордонний паспорт (якщо він є), свідоцтва про народження дітей, які подорожують з вами, медичну документацію.
 • Прикордонні переходи також можна перетинати пішки.
 • Якщо ви подорожуєте з тваринами – собаки, кішки, тхори повинні мати мікрочіп і вакцинацію, решта (гризуни, кролики, амфібії, рептилії, декоративні водні тварини, безхребетні) без обмежень, але рішення буде прийнято при перетині кордону Національною податковою адміністрацією.
 • Рішення щодо перевезеного рухомого майна (наприклад, автомобіля) приймаються при перетині кордону Управлінням національних доходів.
 • Польща не має впливу на прикордонні процедури, які застосовуються при перетині українського кордону.

Залишайтеся в Польщі

 • Якщо у вас немає житла в Польщі, ви отримаєте необхідну інформацію в пунктах прийому біля кордону.
 • Ви маєте доступ до польської медичної допомоги. 
 • Якщо ви вже перебуваєте в Польщі, не турбуйтеся про закінчення вашого законного перебування. Ми подбаємо про те, щоб ваше легальне перебування було продовжено.
 • Примітка: реєстрація на стійці реєстрації не є обов’язковою.

Інформація

АДРЕСА РЕЦЕПЦІЙНОГО ЦЕНТРА

Pałac Suchodolskich Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5, 22-175 Dorohusk – osiedle
https://www.qr-online.pl/bin/qr/8caf19812112ea544f35e994cd58573c.png ​

Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8, 22 – 540 Dołhobyczów

https://www.qr-online.pl/bin/qr/7608a0a9319f79f95fb5346d5f6e3466.png ​

Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58, 22 – 523 Horodło

https://www.qr-online.pl/bin/qr/9d035f7027b5c8c684eff29622bc601e.png ​

Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej (zaplecze hali sportowej), ul. Jana III Sobieskiego 5, 22 – 680 Lubycza Królewska

https://www.qr-online.pl/bin/qr/bbb0f954ba7693f0991917268240e46c.png ​

Świetlica, Korczowa 155 37-552 Korczowa

https://www.qr-online.pl/bin/qr/fa07e43f69c7eb5decd63e9c31642bb1.png ​

Hala sportowa – Medyka 285, 37-732 Medyka

https://www.qr-online.pl/bin/qr/b4eceef3a198b79c3e852cccc4d95bae.png ​

Szkoła Podstawowa w m. Krowica Sama 183, 37-625 Krowica Sama

https://www.qr-online.pl/bin/qr/467cce629c37f57188d61421d15416c0.png ​

Była Szkoła Podstawowa w Łodynie,  Łodyna 41, 38-700 Ustrzyki Dolne

https://www.qr-online.pl/bin/qr/5f19607be1b4e14192612cca34ea6ac5.png ​​​​​​​​

Centrum Handlu i Magazynowania Korczowa Dolina – Hala Kijowska – Młyny 90, 37-552 Młyny

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie – ul. Graniczna 2A, 22-100 Chełm

Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji – ul. Ciesielczuka 2, 22-500 Hrubieszów

Ośrodek SPortu i Rekreacji – Aleja Sportowa 8, 22-600 Tomaszów Lubelski

Інформаційні пункти та телефони довіри воєводських управлінь

 • Wrocław

 Dworzec PKP Wrocław Główny, Wrocław ul. Piłsudskiego 105

Infolinia: +48 477 217 575

 • Bydgoszcz

Dworzec Główny PKP, Bydgoszcz ul. Zygmunta Augusta 7

Infolinia (język ukraiński i rosyjski) czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-22:00: +48 52 349 74 61, +48 52 349 78 02

Infolinia (język polski) czynna całodobowo: +48 52 587 27 71

 • Lublin 

Dworzec PKP, Lublin pl. Dworcowy 1

Infolinia czynna codziennie (w godzinach 7.00 – 18.00): +48 692 268 717, +48 883 849 598

Infolinia całodobowa: +48 692 476 823

 • Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra

Dworzec PKP (poczekalnia), Gorzów Wielkopolski ul. Dworcowa 1

Dworzec PKP (hala główna), Zielona Góra

Infolinia: +48 95 785 18 59

 • Łódź 

Dworzec Łódź Kaliska (hala główna między kasami a wyjściem na perony), Łódź

Dworzec Łódź Fabryczna (za kasami w drodze na perony), Łódź

 • Kraków 

Dworzec Główny PKP (przy wejściu na czwarty peron od strony kas biletowych), Kraków

Całodobowa infolinia: +48 12 210 2002

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 – infolinia dla cudzoziemców w sprawie legalizacji pobytu i pracy: +48 12 210 2020

 • Warszawa 

Dworzec Wschodni (hala główna), Warszawa ul. Kijowska 20

Dworzec Zachodni (Punkt Obsługi Pasażera), Warszawa al. Jerozolimskie 142

Infolinia: 987

 • Rzeszów 

Infolinia: +48 800 100 990 

 • Białystok

Dworzec PKP, Białystok ul. Kolejowa 9

 • Gdańsk

Tymczasowy Dworzec PKP Gdańsk Główny (obok remontowanego gmachu dworca głównego), Gdańsk ul. Podwale Grodzkie 1

Infolinia: +48 734 117 307

 • Katowice 

Dworzec PKP (hol główny przy kasach biletowych), Katowice plac Marii i Lecha Kaczyńskich 2

Infolinia: +48 32 606 32 32 (poniedziałki, środy, czwartki i piątki – od 7.30 do 15.30, wtorki – od 7.30 do 18.00)

 • Kielce

Dworzec PKS, Kielce ul. Czarnowska 12

 • Olsztyn

Dworzec PKP (hol), Olsztyn plac Konstytucji 3 Maja 1 

 • Poznań 

Dworzec PKP Poznań Główny (poziom 1, na przeciwko kas biletowych PKP), Poznań ul. Dworcowa 2

Infolinia (od 28 lutego): +48 61 850 87 77 (w godz. 8-20)

 • Szczecin

Dworzec PKP (hala główna), Szczecin ul. Krzysztofa Kolumba 2

Слідкуйте за нашим веб-сайтом – ми будемо його актуалізувати та доповнювати найважливішою інформацією.

Infolinia całodobowa: +48 91 430 30 33

[ENG] Border crossing

 • If you are escaping from the armed conflict in Ukraine, you will be admitted to Poland.
 • If you do not have a place of stay in Poland, go to the nearest reception point.
 • At the reception point: you will receive more detailed information about your stay in Poland, we will provide you with temporary accommodation in Poland, you will receive a hot meal, drink, basic medical assistance and a place to rest.
 • If you are escaping from an armed conflict in Ukraine, do not worry that you do not have documents allowing you to enter Poland. You will be admitted to Poland. Take the most important documents with you – internal passport, foreign passport (if you have one), birth certificates of children traveling with you, medical documentation.
 • Border crossings can also be crossed on foot.
 • If you travel with animals – dogs, cats, ferrets must have a microchip and vaccination, the rest (rodents, rabbits, amphibians, reptiles, ornamental aquatic animals, invertebrates) without restrictions, but the decision will be made when crossing the border by the National Revenue Administration.
 • Decisions related to the transported movable property (e.g. a car) are taken by the National Revenue Administration when crossing the border.
 • Poland has no influence on the border procedures applicable when crossing the Ukrainian border.

Stay in Poland

 • If you do not have accommodation in Poland, you will get the necessary information at the reception points near the border.
 • You have access to the Polish health care.
 • If you are already in Poland, don’t worry about ending your legal stay. We will make sure that your legal stay is extended.
 • Note: registration at the reception point is not obligatory.

Information

 • If you have not found the information you need, call the hotline: +48 47 721 75 75.
 • If you need information on the detailed rules of crossing the border, please contact the Border Guard: +48 82 568 51 19.
 • There are information points and helplines in the largest Polish cities.

RECEPTION POINT ADDRESS

Pałac Suchodolskich Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5, 22-175 Dorohusk – osiedle
https://www.qr-online.pl/bin/qr/8caf19812112ea544f35e994cd58573c.png ​

Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8, 22 – 540 Dołhobyczów

https://www.qr-online.pl/bin/qr/7608a0a9319f79f95fb5346d5f6e3466.png ​

Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58, 22 – 523 Horodło

https://www.qr-online.pl/bin/qr/9d035f7027b5c8c684eff29622bc601e.png ​

Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej (zaplecze hali sportowej), ul. Jana III Sobieskiego 5, 22 – 680 Lubycza Królewska

https://www.qr-online.pl/bin/qr/bbb0f954ba7693f0991917268240e46c.png ​

Świetlica, Korczowa 155 37-552 Korczowa

https://www.qr-online.pl/bin/qr/fa07e43f69c7eb5decd63e9c31642bb1.png ​

Hala sportowa – Medyka 285, 37-732 Medyka

https://www.qr-online.pl/bin/qr/b4eceef3a198b79c3e852cccc4d95bae.png ​

Szkoła Podstawowa w m. Krowica Sama 183, 37-625 Krowica Sama

https://www.qr-online.pl/bin/qr/467cce629c37f57188d61421d15416c0.png ​

Była Szkoła Podstawowa w Łodynie,  Łodyna 41, 38-700 Ustrzyki Dolne

https://www.qr-online.pl/bin/qr/5f19607be1b4e14192612cca34ea6ac5.png ​

Centrum Handlu i Magazynowania Korczowa Dolina – Hala Kijowska – Młyny 90, 37-552 Młyny

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie – ul. Graniczna 2A, 22-100 Chełm

Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji – ul. Ciesielczuka 2, 22-500 Hrubieszów

Ośrodek Sportu i Rekreacji – Aleja Sportowa 8, 22-600 Tomaszów Lubelski

Information points and helplines of voivodeship offices 

 • Wrocław

 Dworzec PKP Wrocław Główny, Wrocław ul. Piłsudskiego 105

Infolinia: +48 477 217 575

 • Bydgoszcz

Dworzec Główny PKP, Bydgoszcz ul. Zygmunta Augusta 7

Infolinia (język ukraiński i rosyjski) czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-22:00: +48 52 349 74 61, +48 52 349 78 02

Infolinia (język polski) czynna całodobowo: +48 52 587 27 71

 • Lublin 

Dworzec PKP, Lublin pl. Dworcowy 1

Infolinia czynna codziennie (w godzinach 7.00 – 18.00): +48 692 268 717, +48 883 849 598

Infolinia całodobowa: +48 692 476 823

 • Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra

Dworzec PKP (poczekalnia), Gorzów Wielkopolski ul. Dworcowa 1

Dworzec PKP (hala główna), Zielona Góra

Infolinia: +48 95 785 18 59

 • Łódź 

Dworzec Łódź Kaliska (hala główna między kasami a wyjściem na perony), Łódź

Dworzec Łódź Fabryczna (za kasami w drodze na perony), Łódź

 • Kraków 

Dworzec Główny PKP (przy wejściu na czwarty peron od strony kas biletowych), Kraków

Całodobowa infolinia: +48 12 210 2002

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 – infolinia dla cudzoziemców w sprawie legalizacji pobytu i pracy: +48 12 210 2020

 • Warszawa 

Dworzec Wschodni (hala główna), Warszawa ul. Kijowska 20

Dworzec Zachodni (Punkt Obsługi Pasażera), Warszawa al. Jerozolimskie 142

Infolinia: 987

 • Rzeszów 

Infolinia: +48 800 100 990 

 • Białystok

Dworzec PKP, Białystok ul. Kolejowa 9

 • Gdańsk

Tymczasowy Dworzec PKP Gdańsk Główny (obok remontowanego gmachu dworca głównego), Gdańsk ul. Podwale Grodzkie 1

Infolinia: +48 734 117 307

 • Katowice 

Dworzec PKP (hol główny przy kasach biletowych), Katowice plac Marii i Lecha Kaczyńskich 2

Infolinia: +48 32 606 32 32 (poniedziałki, środy, czwartki i piątki – od 7.30 do 15.30, wtorki – od 7.30 do 18.00)

 • Kielce

Dworzec PKS, Kielce ul. Czarnowska 12

 • Olsztyn

Dworzec PKP (hol), Olsztyn plac Konstytucji 3 Maja 1 

 • Poznań 

Dworzec PKP Poznań Główny (poziom 1, na przeciwko kas biletowych PKP), Poznań ul. Dworcowa 2

Infolinia (od 28 lutego): +48 61 850 87 77 (w godz. 8-20)

 • Szczecin

Dworzec PKP (hala główna), Szczecin ul. Krzysztofa Kolumba 2

Infolinia całodobowa: +48 91 430 30 33

For more information, go to: https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina-en